3D prehliadky
piatok, 22 októbra, 2021
Úvod Tagy Reality

Štítok: reality

Prvá pomoc pri kúpe svojho vlastného bývania

Náš webový magazín sa zameriava na pomoc klientom pri kúpe ich vytúženého bývania. Poskytneme vám profesionálne služby v oblasti vypracovania všetkých potrebných papierov a...

Darovacia zmluva: čo to je a na čo sa používa?

Čo  je darovacia zmluva? Darovacia zmluva je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t. j. darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje...

Virtuálna realita: všetko čo ste o svojej budúcnosti chceli vedieť

Kde sa vzala a ako slúži? Virtuálna realita je prostredie, ktoré verne kopíruje skutočnosť predovšetkým obrazmi a zvukmi, hoci zapojiť už dokáže aj hmat či čuch. O virtuálnej realite sme...

Zaujímavosti zo sveta realít. Pozrite sa na dom z inej dimenzie

Miniatúrne príbytky letia stále viac. Kým niektoré sú navrhnuté za účelom poskytnutia celoročného bývania, iné vznikajú kvôli dočasným pobytom, napr. pri potrebe na chvíľu...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: S

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) - právnická osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať práva a zaväzovať sa iba vo veciach spojených so správou, prevádzkou a opravami spoločných častí...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: P

P.A. (spôsob úročenia) - per annum alebo ročne. Parcela - ohraničenie pozemku a celkový obraz, ktorý je geometricky a polohovo vymedzený a označený parcelným číslom. Plomba - označenie katastra pre meniace sa...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: O

Ocenenie nehnuteľnosti - posudok znalca, ktorým sa vyjadruje hodnota nehnuteľnosti. Odhad nehnuteľnosti - zistenie hodnoty majetku. Ak to vyžaduje povaha veci (najmä pri väčších hodnotách), poverí súd (štátne notárstvo)...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: M

Mezanin - názov pre podlažie medzi prízemím a 1. poschodím. Mezonet - názov pre byt v dvoch a viac úrovniach (poschodiach). Mimoriadna splátka - splátka mimo riadny splátkový kalendár (nad rámec riadnych...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: K

Kataster nehnuteľností - súbor údajov o nehnuteľnostiach obsahujúcich ich súpis a popis, geometrické a polohové určenie. Súčasťou katastra nehnuteľností je evidencia vlastníckych a iných vecných práv k...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: I a J

Inkaso - jeden z nástrojov platobného styku. Veriteľ si sám strháva peniaze na splátku z účtu dlžníka (klienta). Intravilán - zastavaná časť obce. Zvyčajne sa jedná o stred katastrálneho...