3D prehliadky
piatok, 16 apríla, 2021
Úvod Tagy úrok

Štítok: úrok

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: Ú

Úrok - odmena za požičanie finančných prostriedkov. Úrok z omeškania - je dôsledkom oneskorenia dlžníka (klienta) s plnením peňažného záväzku, má iba donucovaciu funkciu, núti dlžníka (klienta) k včasnej...

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: E,F

Extravilán - nezastavaná časť územia obce mimo tzv. intravilánu. Obvykle ide o okrajové časti katastrálneho územia mimo súvislú zástavbu. Financovaná nehnuteľnosť - nehnuteľnosť, na ktorej obstaranie či technické zhodnotenie...