Dnes je 26.mája 2022, meniny má Dušan

 • Stavba
 • 0
 • 30. septembra 2020, 11:52
 • 3 m, 42 s

Kedy stačí stavebnému úradu len písomné ohlásenie stavby?

Návšteva úradov

Stavebník je povinný zabezpečiť si povolenie v závislosti od druhu stavby alebo rekonštrukcie. Hoci súhlas stavebného úradu s ohlásenou drobnou stavbou má do určitej miery charakter povolenia, neznamená to to isté.

Podľa zákona

Ktoré stavby a stavebné práce je možné uskutočniť a stačí len – Ohlásenie stavby?

Ohlasovacia povinnosť vyplýva za zákona, kedy stačí písomné ohlásenie stavby stavebnému úradu:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 ma výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
mladý muž kladie strešnú krytinu na svoju prístavbu so stavebným povolením

Andrea Piacquadio na Pexels

Podľa zákona pre drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce sa nevyžaduje územné rozhodnutie. Ako je to vyjadrené na stránke stavebnekonanie.euúzemné konanie ako osobitný druh správneho konania vedeného podľa Stavebného zákona predchádza stavebnému konaniu. Stavebné konanie teda nemožno začať skôr, ako pred dosiahnutím právoplatného územného rozhodnutia“.

Nezabudnite na dokumentáciu

Pri uskutočnení stavieb, stavených úpravách a udržiavacích prácach je potrebné tento fakt vopred ohlásiť na stavebnom úrade a pripojiť jednoduchý stručný výkres s podobou objektu. Ak ide o jednoduchú stavbu, pripojiť je potrebné náležité žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.

Stavebný úrad však môže uznať podané ohlásenie stavby, drobnej stavby, stavebnej úpravy či udržiavacích prác a tie tak bude možné predsa len uskutočniť len na základe stavebného povolenia. V takom prípade sa stretávame so správnym uvážením stavebného úradu a takáto situácia môže nastať.

mladý stavebný inžinier vytvára dokumentáciu k stavebnému povoleniu

APhoto by ndrea Piacquadio on Pexels

Ohlásenie stavby prebieha len na základe písomného ohlásenia stavebnému úradu, pretože v inom prípade by sa jednalo o stavbu uskutočnenú bez predchádzajúceho ohlásenia stavebnému úradu, čím by išlo o tzv. neohlásenú stavbu. Týmto sa stavebník vystavuje riziku. Ak na základe vlastnej činnosti alebo nahlásenia inej osoby úrad zistí, že sa uskutočňuje neohlásená stavba, alebo ak nesprávne stavebník posúdi stavbu, môže byť stavba označená ako čierna stavba. V takom prípade sa jedná o priestupok či právny delikt a udeľuje sa finančná pokuta.

Dávajte si pozor na zákon a ohlasujte stavebné úpravy a práce podľa právnych noriem.

Zerlin

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

 • 1x
 • 0x
 • 0x
 • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie