Dnes je 02.marca 2024, meniny má Anežka

Daň z nehnuteľností- zistite či sa týka aj vás

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (podľa listu vlastníctva).

Zánik daňovej povinnosti zaniká k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Photo by Polina Zimmerman from Pexels
Kto je správcom dane?

Správcom dane z bytov je obec alebo mesto, v ktorom sa byt alebo nebytový priestor nachádza. Daňové priznanie neposielame daňovému úradu ale príslušnej obci alebo mestu.

Kto má daňovú povinnosť?

Daňovú povinnosť má daňovník, ktorým sa na účely dane z bytov rozumie: 

  • vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
  • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,
  • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,
  • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.
Aká je sadzba dane?

Ročná sadzba dane z bytov predstavuje 0,033 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Správca dane môže ročnú sadzbu všeobecne záväzným nariadením znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Zákon presne špecifikuje kategórie bytov a nebytových priestorov, ktoré sú oslobodené od dane.

Predchádzajte nepríjemným prekvapeniam a vyhnite sa problémom v podnájme alebo prenájme.

 

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa ????? ? ???? ?? ???????? (@environ_me),

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Prílohu tvorí napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.

Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť mestskému alebo obecnému úradu.

Užitočná informácia: Daňové priznanie daňovník podáva vždy len za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (podľa listu vlastníctva). V ostatných rokoch pri pokračovaní v užívaní nehnuteľností príslušný mestský alebo obecný úrad vydá Rozhodnutie, v ktorom vyrubí daň. Rozhodnutie úradu je doručené poštou, prípadne do elektronickej schránky (pokiaľ je aktivovaná na doručovanie).

Daň z bytov upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

daňová povinnosť
Photo by Skitterphoto from Pexels

Pomohli sme vám zorientovať sa v dani z bytov? Nezabudnite sa podeliť o užitočné informácie aj so svojimi priateľmi.

Moni

beevam
noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 0x
  • 8x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie