Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: A

Najzákladnejšie pojmy z realitného trhu s vysvetlením. Špecifické pojmy, s ktorými sa stretávame zväčša pri riešení nehnuteľností. Zorientujte sa jednoduchšie v realitnom obchode. Realitný slovník: A

0
13
písmeno A v realitnom slovníku
Photo by Alex Andrews on Pexels
Anuita

– zostávajúca časť úveru bytového družstva pripadajúca na konkrétny členský podiel. T.j. súhrn všetkých splátok, ktoré člen družstva bude ešte musieť zaplatiť. Tento záväzok pri prevode družstevného bytu prechádza na nadobúdateľa.

Splatenie anuity je jednou z podmienok pri prevode bytu do vlastníctva. V praxi bytových družstiev zrejme došlo k významovému posunu, nakoľko slovo „anuita“ by sa malo vzťahovať k výške mesačnej splátky. Dnešný význam vlastne predstavuje súčet ostávajúcich anuitných splátok.

Anuitné splácanie 

– spôsob splácania hypotekárneho úveru, kedy klient spláca po celý čas trvania záväzku stále rovnakú výšku splátky (za predpokladu nemennej úrokovej sadzby). Anuitná splátka sa vždy skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z platby úroku. Vzájomný pomer týchto dvoch častí sa časom mení, spočiatku výrazne prevláda úrok, v závere splácania prevláda splátka istiny.

Neprehliadnite ani článok o kúpe nehnuteľností. Vieme čo všetko treba zvážiť.

mladá žena sediaca na gauči
Photo by Werner Heiber on Pixabay

Zdroj článku: deltaproperty.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto