Dnes je 02.júla 2022, meniny má Berta

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: E,F

Extravilán

– nezastavaná časť územia obce mimo tzv. intravilánu. Obvykle ide o okrajové časti katastrálneho územia mimo súvislú zástavbu.

Financovaná nehnuteľnosť

– nehnuteľnosť, na ktorej obstaranie či technické zhodnotenie (rekonštrukcia, modernizácia ap.) bol poskytnutý úver.

Fixácia úrokovej sadzby

– vyjadruje platnosť úrokovej sadzby, resp. frekvenciu jej zmeny. Pri ročnej fixácii sa mení úroková sadzba k výročiu a platí opäť jeden rok. Pri zmene úrokovej sadzby sa premietne zmena BRIBORu, ktorý je zložkou úrokovej sadzby.

Fixná úroková sadzba

– sadzba stanovená ako nemenná v priebehu celého úverového vzťahu alebo na vopred dohodnutý časový úsek (väčšinou na 1, 3, 5 alebo 10 rokov).

Fond opráv

– fond opráv sa napĺňa mesačne vlastníkmi bytových jednotiek, a to príspevkami podľa výšky podielu vlastníka bytovej jednotky na spoločných priestoroch domu. Táto výška podielu je uvedená v prehlásení vlastníka a aj vo výpise listu vlastníctva miestneho príslušného katastrálneho úradu.

Spravidla sa fond opráv vytvára podľa celkovej plochy danej bytovej jednotky k súhrnu podielu všetkých plôch bytových a nebytových jednotiek, nakoľko aj vyššie uvedený podiel je zostavený podľa tohto ukazovateľa. Fond opráv je určený k údržbe a opravám spoločných častí domu. Väčšinou sa z nej uhrádzajú aj iné poplatky, ako napr. dane z nehnuteľnosti, poistenie budov a iné poplatky, ktorých podiel alebo rozúčtovanie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako tvorba fondu opráv.

Fyzická osoba (FO)

osoba, ktorá nadobúda právnu subjektivitu momentom narodenia, stráca ju momentom smrti. Fyzická osoba nadobúda spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu plnoletosťou, to znamená dovŕšením 18. rokov.

Fyzická osoba – podnikateľ

– fyzická osoba, ktorá podniká na základe príslušného oprávnenia (napr. živnostník). Je to právny subjekt, ktorý vstupuje do právnych vzťahov pod vlastným menom, vymedzuje si predmet podnikania, vykonáva činnosť samostatne, nesie podnikateľské riziko. Základným cieľom podnikateľa je dosahovanie zisku, podniká na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť, pričom ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Dom dokážu šikovní lupiči vykradnúť už za 10 minút!

mladý muž bs novou kreditnou kartou
Photo by Pixabay on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 8x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie

Warning: Constant WP_USE_THEMES already defined in /data/0/7/077898fe-a9e2-4dcf-9ec0-14e7b02511e6/beevam.sk/web/index.php on line 14