Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: I a J

Buďte múdrejší! Prečítajte si čo znamenajú jednotlivé slovné spojenia a termíny z oblasti realitného trhu a nehnuteľností.

0
14
mladá uvažujúca žena s perom v ruke
Photo by Thorn Yang on Pexels
Inkaso

– jeden z nástrojov platobného styku. Veriteľ si sám strháva peniaze na splátku z účtu dlžníka (klienta).

Intravilán

– zastavaná časť obce. Zvyčajne sa jedná o stred katastrálneho územia, súvisle osídlené a zastavané územie.

Iný oprávnený

– osoba, ktorá je oprávnená z práva, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností (napr. vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti).

Istina

– požičaný finančný obnos. Za požičanie tohto finančného obnosu platí dlžník (klient) veriteľovi odmenu (úrok).

Jednorázová splátka

– splátka mimo regulérneho splátkového kalendára, ktorou sa vypláca vopred dohodnutá časť istiny poskytnutého úveru s príslušenstvom (dohodnuté poplatky a úroky).

Prečítajte si viac o realizačnom projekte. Tieto informácie sa vám zídu.

mlaá pokladnička na šetrenie peňazí
Photo by maitree rimthong on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto