Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: L

0
9
žena v čiernom saku držiaca zošit hypotekárny špecialista
Photo by Sora Shimazaki on Pexels
List vlastníctva

– je tá časť tzv. „súboru popisných informácií“ katastra nehnuteľností, ktorá obsahuje vybrané základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje.

Je to teda názov tej časti dokumentácie o nehnuteľnostiach daného katastrálneho územia v katastri nehnuteľností, ktorá obsahuje údaje o vlastníckych vzťahoch daných nehnuteľností. List vlastníctva pozostáva z troch častí, časť A – majetková podstata – popisuje nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok), časť B – vlastníci a iné oprávnené osoby – popisuje vlastníka nehnuteľnosti a časť C – ťarchy – popisuje ťarchy k nehnuteľnosti (napr. záložné práva, vecné bremená a pod.).

Lodžia

– malá terasa, ktorá nevystupuje z pôdorysu domu (jej výmera je vlastne na úkor priľahlej miestnosti). V našich podmienkach sa jedná o prvok pre panelovú zástavbu.

LTV

– ukazovateľ, ktorý banky používajú na stanovenie rizika hypotéky. Čím vyššie LTV, tým je poskytnutie hypotéky pre banku rizikovejšie. LTV sa vypočíta ako podiel hodnoty hypotéky k hodnote nehnuteľnosti stanovenej znalcom. Banky zvyčajne poskytujú hypotéky do výšky LTV = 70% (v niektorých prípadoch až do 100%). Pre hypotéky s LTV nad 70%, banka zvyčajne stanoví vyššiu úrokovú sadzbu.

Pomohlo vám toto vysvetlenie? Chceli by ste si prečítať viac o realitnom trhu na Slovensku? Neprehliadnite sekciu Reality. Prečítate si tam tiež, či sa dá preložiť hypotéka na druhú nehnuteľnosť.

podpisovanie hypotekárnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti
Photo by energepic.com on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto