Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: O

Slovník realitného profesionála je bohatý. My vám dnes predstavíme ďalšie slová, ktoré sa bežne vyskytujú v komunikácii. Slová na písmeno O.

0
12
Mladá žena hľadajúca informácie o kúpe a predaji nehnuteľnosti zlatý labrador
Photo by Samson Katt on Pexels
Ocenenie nehnuteľnosti

– posudok znalca, ktorým sa vyjadruje hodnota nehnuteľnosti.

Odhad nehnuteľnosti

– zistenie hodnoty majetku. Ak to vyžaduje povaha veci (najmä pri väčších hodnotách), poverí súd (štátne notárstvo) súdneho znalca uskutočnením odhadu. Odhad je nutný tiež pri zmluvnom prevode a predaji nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve.

Ochrana osobných údajov

– zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov Z.z., štátom zaistená ochrana údajov o osobe, najmä údajov osobných a citlivej povahy (napr. rodné číslo, zdravotný stav).

Open house

– marketingová aktivita v rámci predaja nehnuteľností použiteľná najmä u zaujímavých nehnuteľnostiach (luxusný rezidenčný, developerský projekt a pod.); maklér priamo v nehnuteľnosti usporiada neformálne stretnutie s potenciálnymi záujemcami z radov klientov, známych alebo ľudí, ktorí reagovali na propagáciu akcie. Súčasťou akcie môže byť krátka prezentácia nehnuteľnosti, použitých technológií a pod., prípadne aj malé občerstvenie. Cieľom je priviesť na miesto čo najväčší počet potenciálnych klientov, zvýšiť povedomie o predaji nehnuteľnosti a v neposlednom rade získať ďalšie kontakty.

Optický internet

– pod pojmom optika si treba predstaviť hlavne optické káble (prevažne bývajú zakopané v zemi). V optických kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky neobmedzenú kapacitu. Je to momentálne najrýchlejší a najstabilnejší spôsob prenosu dát využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu rýchlej a stabilnej siete.

Orgány bytového družstva

– členská  schôdza (prijíma stanovy, volí ostatné orgány), predstavenstvo, resp. u malého družstva iba predseda (riadi chod družstva), kontrolná komisia (schvaľuje účtovnú uzávierku, často nie je zriadená a jej funkciu plní členská schôdza).

Prečítajte si aj tieto rady o projektovaní. Odborník nám poskytol bohatú paletu informácii.

otvorené okno a výhľad na rušné mesto
Photo by cottonbro on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto