Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: T

0
23
vykurovanie a ohrev vody prostredníctvom slnečných konektorov
Photo by Lisa Fotios on Pexels
Tepelné čerpadlo

– tepelné čerpadlá odoberajú teplo z prírodného zdroja, prečerpávajú ho na vyššiu teplotnú hladinu a dodávajú ho do vykurovacej sústavy. Aj keď je prevádzka čerpadla pomerne lacná, väčšiemu rozšíreniu – ako sme už spomenuli – bránia vysoké investičné náklady. Neustále sa však znižujú a doba návratnosti sa v niektorých prípadoch skrátila na šesť až osem rokov. Slnečné kolektory slúžia v našich prírodných podmienkach zvyčajne ako doplnok hlavného zdroja, a najmä na ohrev úžitkovej vody. Tu môžu nahradiť 50 až 80 percent ročnej spotreby tepla.

Už viete ako využiť solárnu energiu na vykurovanie a ohrev vody?

Termínovaný vklad

– zvyčajne zaokrúhlený jednorazový vklad vkladateľom, ktorý sa v priebehu zmluvne dohodnutého obdobia nemení a dispozícia s uloženými prostriedkami je obmedzená termínom alebo výpovednou lehotou.

slnečné konektory na tvorbu energie
Photo by Pixabay on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto