Tepelné mosty – ako a kde v stavbe vznikajú?

Pri výstavbe akejkoľvek budovy sa vzniku tepelných mostov nevyhneme. Dôležité je však vedieť, ako účinok tohto nežiadúceho javu, čo najviac eliminovať, v ktorých miestach konštrukcie si dať naň obzvlášť pozor a tak sa vyhnúť nežiadúcemu ochladzovaniu povrchu konštrukcie hlavne v zimných mesiacoch, ktoré sú na výskyt tepelných mostov najkritickejšie.

0
103
Zobrazenie miest s najčastejším výskytom tepelných mostov
https://isover.sk
Prečo vznikajú tepelné mosty?

Hlavné príčiny vzniku tepelných mostov sú predovšetkým materiálová rôznorodosť, geometria stavby a kombinácia týchto dvoch faktorov.

Materiálová rôznorodosť predstavuje fakt, že sa na výstavbu konštrukcie používa zmes rôznorodých stavebných materiálov, ktoré disponujú odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami. Práve na rozhraní ich stykov dochádza ku zmene tepelného toku z interiéru do exteriéru, čo sa v zimných mesiacoch prejavuje únikom tepelnej energie do exteriéru.

Čo ovplyvňuje tepelné straty?

Ukážkovým príkladom je styk keramickej tvarovky so železobetónovým vencom. Tieto dva materiály disponujú rozdielnym súčiniteľom tepelnej vodivosti λ [W/m.K]. Pre železobetón predstavuje λ = 1,43~1,74 W/(m.K), zatiaľ čo pre keramickú tvarovku λ = 0,34~0,88 W/(m.K). Na základe porovnania jednotlivých súčiniteľov vieme skonštatovať, že železobetón bude lepším „vodičom“ tepelnej energie ako keramická tvarovka, čo má za následok, že v časti, kde sa bude vyskytovať železobetónový veniec, budú tepelné straty výraznejšie.

Ako eliminovať tepelné mosty v stavbe?

Odporúčaným riešením pre minimalizáciu tepelného mosta v oblasti železobetónového venca je okrem hlavného zateplenia tepelnoizolačným materiálom napr. o hrúbke 200 mm, aj tzv. dodatočné zateplenie, najčastejšie o hrúbke 50 mm. V prípade, že murujeme s keramickou tvarovkou o šírke 300 mm, železobetónový veniec sa vyhotoví užší o 50 mm, pričom sa medzera následne vyplní „dodatočnou“ tepelnou izoláciou. V konečnom dôsledku bude mať železobetónový veniec celkovú hrúbku tepelnej izolácie o 50 mm väčšiu ako keramická tvarovka, čím sa účinok tepelného mostu čiastočne redukuje.

Porovnanie priebehu teplôt železobetónového venca bez a s „dodatočným“ zateplením
Porovnanie priebehu teplôt železobetónového venca bez a s „dodatočnným“ zateplením.
Autor: https://estav.cz
Porovnanie priebehu teplôt železobetónového venca bez a s „dodatočným“ zateplením
Porovnanie priebehu teplôt železobetónového venca bez a s „dodatočnným“ zateplením.

Geometria stavby ovplyvňuje vznik tepelných mostov nasledovne, a to predovšetkým v miestach styku konštrukcií, kde je plocha ohrievanej časti menšia ako plocha ochladzovanej. Typickým príkladom sú kúty izieb, resp. nárožia budov.

 Stavebné úpravy na elimináciu geometrických tepelných mostov
Stavebné úpravy na elimináciu geometrických tepelných mostov.
Autor: https://antar.sk

Pri poklese povrchovej teploty netransparentnej konštrukcie v interiéri pod 13,1 °C, pri relatívnej vlhkosti 50% a vnútornej teploty vzduchu 20°C, dochádza ku vzniku plesní. Práve plesne môžu slúžiť ako primárny identifikačný prvok pôsobiaceho tepelného mostu. Najčastejšie sa vyskytujú v kútoch izieb, kde narúšajú klímu vnútorného prostredia a zároveň degradujú povrch konštrukcie.

Meranie termokamerou

Pre odhalenie tepelných mostov a exaktné znázornenie povrchových teplôt pomocou merania hustoty infračerveného žiarenia z povrchu budov slúžia termokamery. Pomocou vyhotovenia termovíznych snímok, vieme skontrolovať kvalitu vyhotovenia kritických detailov, skontrolovať či stavba vyhovuje na najnižšie povolené povrchové teploty, resp. vieme lokalizovať miesta, ktoré môžu byť náchylné na vznik kondenzátu a plesní. Termovízia sa môže uskutočniť len za vhodných poveternostných podmienok a najideálnejšie v zimnom období, kedy sú tepelné straty budov najvýraznejšie.

Termovízna snímka výškovej bytovky pre porovnanie a zistenie tepelných mostov
Termovízna snímka.
Autor: https://ceskecentrumbydleni.cz

Trendom súčasnosti je návrh budov s čo najnižšou energetickou náročnosťou. Každým rokom sa dohliada na maximálnu minimalizáciu účinkov tepelných mostov, resp. ich úplné odstránenie. K tomu bezpodmienečne patrí aj korektný návrh kritických detailov, ktoré v konečnom dôsledku projektant môže navrhnúť správne, no častým problémom býva aj pochybenie na strane realizácie, či už z hľadiska maximálnej finančnej úspory, časového sklzu, či neodbornosti pracovníkov. Kvalita, či už naprojektovaných detailov, či celkového vyhotovenia stavby sa každopádne odrazí vo výsledku energetického certifikátu, ktorý je nevyhnutné doložiť v etape kolaudovania stavby.

Stavte na kvalitu a nenechajte si poškodiť svoj rodinný dom či inú stavbu neprofesionálnym prístupom. Riešite problematiku tepelných mostov alebo ďalších kritických detailov? Načerpajte rady v našej rubrike STAVBA.

Anna

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto