Dnes je 25.mája 2024, meniny má Urban

Dokumenty potrebné k stavbe domu – stavebné povolenie

Čo je stavebné povolenie

Stavebné povolenie je potvrdenie žiadosti, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu všetkých druhov stavieb (výnimku tvoria stavby, na ktoré postačuje ohlásenie stavebnému úradu). Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade obecného alebo mestského úradu. Každý stavebný úrad môže mať mierne odlišné stavebné podmienky. Preto je vhodné sa vopred informovať na príslušnom stavebnom úrade a postupovať podľa získaných informácií. Tlačivo žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa zvyčajne vyskytuje na internetovej stránke daného stavebného úradu obce/mesta.

V prvom rade je potrebné správne vyplniť žiadosť, ktorá zväčša obsahuje:

 • osobné údaje žiadateľa
 • informácie o stavbe (druh, účel, predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby)
 • spôsob doterajšieho využitia pozemku
 • údaje projektanta
 • realizáciu a zoznam účastníkov stavebného konania
 • informácie o mieste stavby
 • informácie o vplyve na životné prostredie

K tejto žiadosti treba dodať aj požadované prílohy, akými sú:

 • doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku (nie starší ako 3 mesiace)
 • projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou s odborným vzdelaním
 • stanoviská a posudky orgánov, ktorých sa žiadosť dotýka a preukázanie, že stavba bude zabezpečovaná pod stavebným dozorom
 • v prípade, že stavba bude realizovaná svojpomocne, je potrebná príloha s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti
 • vyjadrenie príslušných správcov sietí (elektrina, voda, plyn)
dokumentácia pre stavebný úrad na získanie stavebného povolenia
Photo by Pixabay on Pexels

V prípade potreby si môže stavebný úrad vyžiadať aj ďalšie prílohy, ktoré je nutné v čo najkratšej dobe úradu poskytnúť. Po doručení všetkých dokumentov má stavebný úrad 30-dňovú lehotu na vyjadrenie. Stavebný úrad zahajuje začatie stavebného konania a zároveň môže nariadiť stavebnú obhliadku miesta výstavby (mal by sa jej zúčastniť žiadateľ). Plánovaná výstavba má byť v súlade s územným plánom obce/mesta. V prípade, že sa realizátor rozhodne pre výstavbu bez stavebného povolenia, túto stavbu je možné považovať za nepovolenú. Úrad na základe vlastného alebo cudzieho podnetu, môže začať konanie, kde sa musí preukázať legálnosť výstavby. Kedy má stavebný úrad právo nariadiť odstránenie stavby?

Pozor na lehoty

Je nutné dbať na termíny a lehoty všetkých úradov pred predložením žiadosti o stavebné povolenie. Štátna inštitúcia má zákonnú lehotu 30 dní, preto je dobré zabezpečiť si ich vyjadrenie pred začatím výstavby. Predídete tak zbytočnému predlžovaniu stavebného konania. Existuje služba (inžiniering), ktorá zastupuje klienta na úradoch a zabezpečuje získanie všetkých potrebných povolení.

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty a stráca ju v prípade, že sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti. Táto právoplatnosť sa však dá predĺžiť.

Chcete realizovať výstavbu rodinného domu? O stavbách, potrebných dokumentoch na výstavbu domu či legalizovaní stavieb si prečítajte viac. Neprehliadnite našu kategóriu STAVBY. Prinášame vám novinky a potrebné informácie, ktoré je dobré poznať.

Morena

beevam
noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

 • 2x
 • 11x
 • 0x
 • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie