Kto je autorský dozor a čo je jeho úlohou na stavbe?

Relatívne nový pojem – autorský dozor, je definovaný ako činnosť autorizovanej osoby, ktorá v rámci svojej činnosti vykonáva autorský dohľad nad uskutočňovanou stavbou. Pozrime sa na túto profesiu lepšie.

0
469
dvaja muži s prilbami na stavbe
Photo by @Aleksey on Pexels

Pre rozšírenie svojich vedomostí si prečítajte aj o projektovej dokumentácii, ktorá je nevyhnutným dokumentom pre autorský dozor.

Pod pojmom autorský dozor sa rozumie kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie. Okrem tejto činnosti je autorský dozor oprávnený:

  • schvaľovať zmeny a úpravy
  • voliť materiálové vzorky či farebné úpravy
  • poskytovať stanoviská a vysvetlenia počas kolaudačnej fázy
  • dohliadať na realizáciu stavby podľa dohodnutej predlohy, tzv. projektovej dokumentácie.

Kto môže túto činnosť vykonávať? Zväčša je oslovený architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier. Počas celej doby autorský dozor dbá aj na dodržiavanie technicko-ekonomických parametrov. Medzi jeho práva patrí napríklad vyjadrenie nesúhlasu v prípade zmien oproti schválenej dokumentácii.

Vďaka činnosti autorského dozoru sú dodržané hlavné zásady riešenia projektu a udržiavanie súladu medzi jednotlivými časťami projektovej dokumentácie. Je to dôležitá funkcia, ktorá sa privoláva počas kontrolného dňa.

Autorský dozor sa počas kontrolných dní zúčastňuje na realizácii. Operatívne rieši vzniknuté problémy a schvaľuje prípadné zmeny.

Medzi primárne úlohy autorského dozoru sa počas odovzdávania radí skontrolovanie stavby a hodnotenie, či je budova v súlade s vopred vypracovanou projektovou dokumentáciou. Počas kontrolných dní autorský dozor sleduje technické parametre stavby, sleduje dodržiavanie podmienok pre stavbu a zapisuje ich do stavebného denníka spolu s dátumom vykonania dozoru. Tento expert rieši rôzne úlohy a má na starosti viaceré kľúčové stavebné kroky.

Dohliada aj na kontinuitu pôvodného plánu a je súčasťou projektovej fázy, počas vypracovávania dokumentácie, realizácie stavby až po kolaudačné konanie.

Autorský dozor predstavuje benefit, vďaka ktorému sa predchádza neželaným zmenám a odchýlkam oproti projektovej dokumentácii.

Využili ste niekedy túto službu? Napíšte nám, ako ste vy postupovali pri stavbe a aké máte skúsenosti s autorským dozorom. Budeme sa tešiť.

Morena

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto