SNG bude symbolom kultúrnej inštitúcie v digitálnom veku

Ako prebiehajú práce na rekonštrukcií budovy slovenskej národnej galérie v Bratislave a ako vyzerá víťazný návrh? Prevedieme vás modernizáciou areálu SNG.

0
159
pohľad na nádvorie zo SNG v Bratislave
Photo by SNG on www.sng.sk
Dočkala sa rekonštrukcie

Otázka rekonštrukcie SNG je aktuálna už od roku 2001, kedy jej vtedajšie vedenie bolo nútené uzavrieť premosťovaciu časť. Nová podoba SNG sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003 a 2005) a výsledný projekt sa realizuje na základe víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka.

Hotový by mal byť v roku 2022. Výsledkom bude moderný areál, ktorý má prispievať k vzdelávaniu a kultivácii spoločnosti. Rekonštrukciu areálu SNG nevníma jej vedenie iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a jedinečnú možnosť ukázať, čo to znamená byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku.

Pohodové miesto pre všetkých

Verejnosti bude sprístupnená celá galéria, vrátane populárneho Letného pavilónu, novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží. Pasáže by podľa predbežného dohovoru s hotelom Carlton a susedným Dessewffyho palácom mali byť spriechodnené až po Námestie Ľ. Štúra.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Maleschka (@martinmaleschka),

Takto išiel čas
 • 2001: 1. marca bolo uzavreté premostenie z dôvodu havarijného stavu
 • 2003: prebehla prvá architektonická súťaž, ktorá nepriniesla uspokojivé a adekvátne riešenie
 • 2004: po povodňovom ohrození bol evakuovaný hlavný depozitár do Zvolena
 • 2004 – 2005: uskutočnila sa prvá časť rekonštrukcie – modernizácia Esterházyho paláca
 • 2005: bola vyhlásená verejná súťaž návrhov na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG; na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty, ktorej predsedal prof. Gustav Peichl z Viedne, sa víťazom tejto súťaže stali Architekti BKPŠ, s. r. o., Bratislava (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák a kol.)
 • 2006: víťazný návrh sa stal podkladom pre vypracovanie stavebného zámeru na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG, na ktorý Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 10/2006 v júli 2006, ktorý potvrdil celkový náklad stavby v cenovej úrovni 2005 v objeme 839 759 tis. Sk bez DPH; celá stavba bola rozdelená do štyroch etáp a bolo vydané stavebné povolenie na I. etapu, ostatné nasledovali
 • 2007: na podnet Ministerstva kultúry SR sa menila etapizácia stavby (celkovo dvakrát, najprv zo štyroch etáp na dve a potom na jednu)
 • 2009: investičná akcia bola pozastavená z dôvodu ekonomickej krízy
 • 2012: Ministerstvo kultúry SR investičnú akciu obnovilo a vydalo pokyn na vypracovanie realizačného projektu; investičná akcia sa mala realizovať ako jedna stavba; ministerstvo prenajalo SNG Hurbanove kasárne
 • 2013: Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby; administratíva a všetky prevádzky z areálu sa presťahovali do Hurbanových kasární
 • 2014: Ministerstvo kultúry SR vypísalo užšiu súťaž na poskytovanie služieb stavebného dozoru
 • 2015: vyhotovenie znaleckého posudku na vysúťaženú cenu stavby; 28. decembra podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby konzorciom Hornex – Strabag
 • 2016 – 2018: prebehlo odovzdanie staveniska; došlo k posunu harmonogramu z dôvodu obmedzení spôsobených predsedníctvom SR v Rade EÚ
 • 2017: výkon štátneho dozoru nad verejnou prácou ministerstvom dopravy a výstavby
 • 2018: príprava projektu interiéru a stálych expozícií
 • 2019: dokončené sú niekoľké veľké celky: Sarkofág, Hongongská ulička, prestrešenie na jednotlivých budovách, fasády historických Vodných kasární a i.

Aj keď sa rekonštrukcia SNG môže javiť ako nekonečný projekt, veríme, že sa dočkáme úspešného konca a budeme si môcť užiť jej neopakovateľnú atmosféru.

Pekný pohľad na nádvorie galérie SNG v Bratislave
Photo by SNG on www.sng.sk

Barbara

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto