Dnes je 03.júla 2022, meniny má Miloslav

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: Ú

Úrok

– odmena za požičanie finančných prostriedkov.

Úrok z omeškania

– je dôsledkom oneskorenia dlžníka (klienta) s plnením peňažného záväzku, má iba donucovaciu funkciu, núti dlžníka (klienta) k včasnej úhrade, nezaistí však už nedobrovoľné uhradenie pohľadávky dlžníkom (klientom).

Úroková miera

– úroková miera, t.j. sadzba úrokov je číslo udávajúce, koľko percent kapitálu je úrok za určitú dobu. Pre zmluvné úroky nie je predpísaná určená miera, nesmie však odporovať dobrým mravom alebo byť úžerou. Úroková sadzba – suma, ktorú je dlžník (klient) povinný platiť veriteľovi z jeho pohľadávky, stanovená určitým percentom z dlžnej čiastky za určité obdobie. Úrok vyjadrený relatívne z hodnoty kapitálu.

Úradne overený podpis

– forma overenia podpisu, kedy overujúci orgán potvrdzuje, že podpisujúci podpísal dokument pred ním. Neoveruje sa obsah dokumentu, len či osoba, ktorá sa dostavila, predmetný dokument vlastnoručne podpísala.

Úschova

– spravidla trojstranná dohoda, ktorej predmetom je uloženie veci (najčastejšie peňazí) u nestrannej osoby (depozitára) a stanovenie podmienok, ako sa bude s vecou nakladať. Jedná sa o nástroj obmedzujúci riziká obchodných transakcií, spojujúci výhody platby vopred (záujem predávajúceho) a platby potom (záujem kupujúceho). Najčastejšie sa jedná o úschovu notársku alebo advokátsku, prípadne bankovú (viazaný účet). Úschova v realitnej kancelárii nie je vhodná. Príkladom je úschova kúpnej ceny, kedy kupujúci skladá pred podpisom kúpnej zmluvy kúpnu cenu do úschovy, z ktorej sú peniaze vyplatené predávajúcemu až po dokončení prevodu vlastníckeho práva.

Úverový limit, rámec

– maximálna výška pohľadávky za jedným klientom. Úverový limit sa spravidla stanovuje zmluvne. Úverový limit nie je zaisťovací prostriedok v pravom zmysle, účelom je predísť tomu, aby prípadné pohľadávky nenarástli do neprimeranej výšky.

Úverový prísľub

– písomný prísľub banky, že klientovi za splnenie dohodnutých podmienok poskytne v budúcnosti úver.

Úverový účet

– účet, na ktorom banka eviduje priebeh čerpania a splácania úveru.

Územný plán

– druh štúdie, ktorá si kladie za cieľ racionalizáciu priestorového a funkčného usporiadania územia v krajine a jej využitia. Má formu opatrení všeobecnej povahy a vydáva ho zastupiteľstvo obce. Územný plán je rozhodujúci pre možnosť stavebného využitia pozemkov, a tým aj pre ich cenu.

Uznanie podpisu za vlastný

– dodatočné overenie podpisu osoby za vlastný k spätnému dátumu, ktorý je uvedený na určitom dokumente.

Úžitková plocha

– jedná sa o skutočne využiteľnú plochu, vrátane všetkého príslušenstva (pivnica, lodžia, terasa).

Pri projektovaní domu je dobré zohľadniť tieto parametre.

Zdroj článku: deltaproperty.sk

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 7x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie

Warning: Constant WP_USE_THEMES already defined in /data/0/7/077898fe-a9e2-4dcf-9ec0-14e7b02511e6/beevam.sk/web/index.php on line 14