Dnes je 28.novembra 2023, meniny má Henrieta

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: Z

Zabezpečenie úveru

– spôsob poskytnutia záruky dlžníkom veriteľovi, že zaplatí. Právny poriadok pozná viacero spôsobov zabezpečenia, pričom v hypotekárnom úverovaní je jediným možným spôsobom zabezpečenia pohľadávky záložným právom k nehnuteľnostiam. Ďalšími spôsobmi môžu byť napr. zmenka alebo ručenie – pri hypotékach iba ako doplňujúce zabezpečenie.

Záložca

– ten, kto zriadil záložné právo k svojej nehnuteľnosti.

Záložné právo

– právny nástroj slúžiaci k zaisteniu pohľadávky (napr. hypotekárneho úveru) a jej príslušenstva (t.j. úrokov, poplatkov atď.) do doby jej splatenia. Pri zaisťovaní hypotekárneho úveru vzniká záložné právo na základe spísania záložnej zmluvy medzi záložným veriteľom (finančnou inštitúciou) a záložným dlžníkom (klientom) a jej vkladom do katastra nehnuteľností.

Záložný veriteľ

– veriteľ, ktorý prijal zástavu od záložcu na zaistenie pohľadávky.

Záznam

– jedná sa o typ zápisu do katastra nehnuteľností. Záznamom sa zapisuje vznik, zmena či zánik práva, v prípade, že k tejto skutočnosti došlo zo zákona rozhodnutím súdu alebo štátnemu orgánu, príklepom licitátora vo verejnej dražbe alebo aj výmaz aktuálne zriadenej ťarchy.

Zmenka

– cenný papier podľa zmenkového a šekového zákona, rozlišujeme zmenku cudziu a zmenku vlastnú, výhodou je relatívne rýchle vymoženie dlhu na súde, nevýhodou sú značné formálne nároky na zmenku, ktorá môže byť (a v praxi často je) neplatná v dôsledku chyby, či už z laického pohľadu niekedy aj veľmi drobnej.

Zmluva o prevode

– zmluva medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom za účelom, prevodu nadobudnutia. Podľa povahy prevádzaných práv sa určí konkrétny zmluvný typ, napr. kúpna zmluva v prípade predaja nehnuteľnosti, darovacia zmluva v prípade darovania, alebo dohoda o prevode členských práv a povinností v prípade prevodu družstevného bytu a iné.

Zmluvná pokuta

– suma dohodnutá v zmluve ako sankcia pre prípad porušenia zmluvných podmienok.

Žiadateľ o úver

– osoba plnoletá, oprávnená k právnym úkonov a s trvalým pobytom na území SR. Žiadateľ môže byť jedna osoba, alebo viac osôb, pričom žiadateľom môže byť aj právnická osoba.

Žiadosť o úver sa zväčša spája so stavbou či kúpou domu alebo bytu. Ako pozemok pre svoj vysnívaný dom kúpiť rýchlejšie a lacnejšie?

krásny moderný dom v lukratívnej lokalite
Photo by Вахтбович Максим on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

beevam
noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 9x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie