Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove

Téma územného rozvoja je aktuálna. Mesto Námestovo vyhlásilo súťaž, od ktorej sa očakávajú moderné návrhy pre rozvoj a podporenie identity mesta pri Oravskej priehrade. Prostredníctvom nekonvenčných, kreatívnych a odborných návrhov sa vybuduje moderné mesto, ktoré zaujme investorov, návštevníkov aj obyvateľov mesta. Aký je cieľ súťaže?

0
37
vizualizácia územnej časti mesta
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html

Cieľom súťaže je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Očakáva sa také riešenie územia Nábrežia, ktoré poskytne jasnú jednotnú koncepciu a reguláciu verejných priestorov a zástavby, ich vzájomného vzťahu, vzťahu k Oravskej priehrade a mestu Námestovo. Riešenie, ktoré vyzdvihne a pretaví potenciál Námestova do jeho identity a zatraktívni dané územie pre celé spektrum miestnych obyvateľov (na okresnej a regionálnej úrovni), návštevníkov (na celoslovenskej a cezhraničnej úrovni), zaujme a vytvorí priestor pre investície súkromných developerov.

Návrh by mal vytvoriť mestotvornú a adekvátnu víziu s vhodným pomerom objektov a priestranstiev pre kultúrno-spoločenské funkcie, športovo-rekreačné funkcie, komerčné a nekomerčné funkcie vzhľadom na danosti a potreby prostredia (dôležité pomery:  zástavba – zeleň, kultúra – šport, aktivita – rekreácia, vzdelávanie – zábava, podnikateľ – užívateľ, nábrežie – voda).

Cieľom súťaže je vytvorenie novej, funkčnej a atraktívnej koncepcie mesta s jedinečným situovaním pri vodnej ploche Oravskej priehrady.

Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html
Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html
Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html
Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html
Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html
Transformácia Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html
Región Orava mapka
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html

Termíny:
12. 02. 2021 do 15.00
– lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
(referencie, motivačný list)

 1. 02. 2021
  – predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1. etapy
  – výber troch postupujúcich účastníkov
 2. 03. 2021
  – predpokladaný dátum 1. workshopu
  (obhliadka územia)
 3. 04. 2021
  – predpokladaný dátum 2. workshopu
  (prezentácia rozpracovaných návrhov)
 4. 06. 2021 do 17.00
  – dátum odovzdania návrhov
 5. 06. 2021
  – predpokladaný dátum 3. workshopu
  (záverečná prezentácia)

07/2021
– vyhlásenie výsledkov súťaže

porota:
Ing. arch. Oliver Sadovský (predseda poroty)
Milan Hubík (za vyhlasovateľa)
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ondřej Hofmeister

náhradníci poroty:
Ing. Soňa Medvecká, PhD. (za vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Berežný

formát:
verejná neanonymná dvojetapová
urbanisticko-architektonická súťaž

ceny pre súťažiacich:
3 x 5000 eur

Región Orava na mapke
Photo by https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-transformacia-nabrezia-namestovo.html

Zdroj článku: 2021.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto