5 tipov, ako bezpečne a ekologicky vyčistiť inžinierske stavby

Medzi inžinierske stavby patria stavebné práce na novej výstavbe, uskutočňovanie prístavieb a nadstavieb, výstavba veľkých stavieb ako sú diaľnice, mosty, tunely, železničné dráhy, letiskové plochy, prístavy a iné vodné projekty, kanalizačné siete, priemyselné zariadenia a mnohé ďalšie. Pri súčasnej snahe o vytváranie dlhodobo udržateľného rozvoja sa postupne stáva jednou z prioritných tém práve problematika likvidácie stavebného odpadu.

0
10
stavba vo výstavbe
Zdroj foto: Pixabay on pexels

Poďme sa spoločne pozrieť, ako dokážeme ekologicky vyčistiť našu zem aj po takýchto veľkých stavebných zásahoch.

1. Odpad z demolácie

Patria sem dve skupiny odpadov, ktoré sa nachádzajú práve na inžinierskych stavbách. Z vrchnej vrstvy tvorenej prevažne „živičným krytom“ a spodných vrstiev tvorených kamenivom. Výhodou je, že živičné zmesi možno opätovne využiť napríklad pri úprave spevnených plôch.

2. Odpadový betón

Betónový odpad z inžinierskych stavieb možno znovu využiť napríklad ako výplň do betónov. Taktiež je ľahko využiteľný aj ako náhrada prírodného kameniva.

3. Recyklácia asfaltu

Vedeli ste, že asfalt používaný na inžinierskych stavbách je možné použitím vhodnej technológie opätovne využiť na výstavbu nových, resp. opravu jestvujúcich komunikácií? V dôsledku čoho dochádza predovšetkým k šetreniu prírodných zdrojov a surovín.

4. Zemina z výkopov

Najčastejšie sú v tejto prebytočnej zemine zastúpené prírodné materiály ako je štrk, piesok, íl, hlina či kamene. Dôležité je, aby táto zemina nebola znečistená škodlivinami, pretože sa dá ďalej využiť ako klasické materiály získané ťažbou.

5. Zmiešaný minerálny odpad

Táto skupina odpadu predstavuje asi najväčšie percento spracovávanej širokej zmesi stavebných látok a prebytočného odpadu na inžinierskych stavbách. Drvený zmiešaný minerálny odpad sa môže pokojne použiť napr. pri vyrovnávaní, spevňovaní hrádzí, stavbe miestnych komunikácií či na zásypy.

Ako sami vidíte, nie všetko sa musí hneď zlikvidovať. Druhý dych sa dá dať aj odpadu, ktorý získame z inžinierskych stavieb. Vyčistíme si okolie a ušetríme.

Alex

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto