Dnes je 26.septembra 2023, meniny má Edita

Všetko o druhom ročníku súťaže Nový európsky Bauhaus

Základné hodnoty súťaže

„Iniciatíva Nový európsky Bauhaus je o našich každodenných životoch a zameriava sa na lepšie spolužitie na krajších, udržateľnejších a inkluzívnejších miestach. Ide o prepojenie globálnych výziev s miestnymi riešeniami s cieľom plniť naše klimatické ciele a podporiť širšiu transformáciu v praxi,“ uvádza stránka prizes.new-european-bauhaus.eu.

Iniciatíva sa riadi tromi základnými hodnotami, ktoré predstavuje udržateľnosť, estetika a v neposlednom rade inklúzia. Projekty zapojené do súťaže by mali preto dbať nielen na dizajn, ekologické riešenia a znižovanie dopadu na životné prostredie, ale aj na cenovú dostupnosť a rovnosť pre všetkých.

Vedeli ste, že? Do prvého ročníka súťaže Nový európsky Bauhaus bolo prihlásených vyše 2 000 projektov.  

„Prvé udeľovanie cien jasne poukázalo na to, že naše miestne komunity sa dokážu spojiť a nájsť tie najtvorivejšie a najudržateľnejšie riešenia, ktoré zlepšia naše životy,“ informuje oficiálna stránka súťaže.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa New European Bauhaus ?? (@neweuropeanbauhaus)

Štyri súťažné kategórie

Zo spomínaného hodnotového trojuholníka vzišli celkom štyri základné kategórie.

  • Obnovenie spojenia s prírodou
  • Znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti
  • Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu
Obnovenie spojenia s prírodou

V prvej kategórii vyhlasovatelia súťaže hľadajú projekty, ktoré by svojim zameraním reagovali na globálne výzvy spojené so životným prostredím. „Zaujímajú nás inšpiratívne príklady krásnych, udržateľných a inkluzívnych projektov, ktoré zbližujú jednotlivcov a komunity s prírodou, prispievajú k obnoveniu prirodzených ekosystémov a predchádzajú strate biodiverzity…,“ uvádza príručka pre uchádzačov.

Znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti

Druhá kategória je zameraná na projekty, ktoré podporujú spolupatričnosť v komunitách a vyzdvihujú rozmanitosť. „Príklady môžu zahŕňať fyzickú transformáciu miest, ktorá ukazuje, ako sa môže nové, renovované, obnovené alebo regenerované zastavané prostredie (vrátane verejných priestranstiev) prepojiť s miestnym historickým dedičstvom a tradíciami alebo miestnymi prvkami súčasnej demografickej situácie, kultúrnou a umeleckou dynamikou a so životnými štýlmi,“ vysvetľujú vyhlasovatelia súťaže.

Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú

Do kategórie Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú sa môžu zapojiť projekty, ktoré integrujú riešenia pre skupiny s konkrétnymi hospodárskymi, sociálnymi alebo fyzickými črtami. „Príklady môžu zahŕňať fyzickú transformáciu a obnovu území, medzi ktoré patria aj malé obce, vidiecke oblasti, zmenšujúce sa mestá, znehodnotené mestské štvrte a bývalé priemyselné oblasti. Môže ísť o rozvoj ambicióznych projektov sociálneho bývania a rekonverziu, obnovu, regeneráciu zastavaného prostredia s cieľom odstrániť segregáciu a izoláciu, ako aj o riešenie osobitných potrieb skupín a jednotlivcov, ktorí sú najzraniteľnejší, napríklad sú vystavení riziku vylúčenia, chudoby alebo bezdomovectvu.“

Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu

Poslednou z kategórií je Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu. Podobne ako prvá kategória, je aj táto zameraná predovšetkým na udržateľnosť. „Všetky príklady by mali preukázať, akým spôsobom súčasne kombinujú prínos k udržateľnosti, inklúzii a kvalitu skúseností pre ľudí. Okrem toho by mali názorne uvádzať, ako mobilizujú transdisciplinárne prístupy, vychádzajú z participatívnych procesov, do ktorých sú zapojené príslušné komunity a poukazovať na reprodukovateľnosť v zmysle poskytovania miestnych riešení na globálne výzvy,“ dodávajú zadávatelia súťaže.

Ocenenia

V každej kategórií je možné súťažiť v dvoch okruhoch. Prvým z nich je Ocenenie Nového európskeho Bauhausu. Ten je určený pre všetky dokončené existujúce projekty. Koncepcie a nápady autorov do 30 rokov budú hodnotené v rámci samostatného okruhu Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu.

Porota bude udeľovať vo všetkých kategóriách dve ocenenia za prvé a druhé miesto. Druhého víťaza v rámci okruhu určí verejné hlasovanie.

Víťazi budú vyhlásení a ocenení na oficiálnej ceremónii, ktorú usporiada Európska komisia. Víťazi každej kategórie v každom okruhu získajú finančnú odmenu. Víťazi okruhu Ocenenia Nového európskeho Bauhausu dostanú 30 000 eur a víťazi okruhu Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu sumu 15 000 eur.  Rovnakú odmenu získajú i víťazi verejného hlasovania v oboch okruhoch.

V prípade druhých miest v oboch okruhoch pôjde o čiastku 20 000 eur v okruhu Ocenenia nového európskeho Bauhausu a 10 000 eur pre druhého v poradí v okruhu Vychádzajúce hviezdy nového európskeho Bauhausu.

Všetci ocenení dostanú okrem finančnej odmeny i komunikačný balíček, ktorý by mal obsahovať zaplatenú reklamu v médiách, výrobu krátkeho dokumentárneho filmu, inštruktáž k propagácii projektov a iné.

Autori môžu prihlásiť svoje projekty na stránkach Nového európskeho Bauhausu do 28. 2. 2022 o 19:00 SEČ.

Hlasovať môžete aj vy!

Do hlasovania sa môžete zapojiť aj vy a podporiť projekt, ktorý vás zaujme najviac. V treťom kroku výberového konania by mali byť prihlásené projekty zverejnené na webe s možnosťou hlasovania pre verejnosť. „Do verejného hlasovania sa budú môcť zapojiť všetci jednotlivci a subjekty, ktorí sa chcú zúčastniť na hlasovaní. Jediným kritériom je platná e-mailová adresa. Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom zabezpečeného online systému. Každý hlasujúci bude môcť hlasovať za tri rôzne prihlášky v každom okruhu. V každom okruhu sa vyberú prihlášky s najväčším počtom hlasov,“ uvádza príručka pre uchádzačov.

Viac informácií o súťaži s podobným popisom podmienok a priebehu nájdete na stránke prizes.new-european-bauhaus.eu.

Mirka

Miroslava Kršková
Email Miroslava Kršková

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 8x
  • 7x
  • 1x
  • 1x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie